За нас

Предмет на дейността на "ЛЕО 2007 ЕООД" е разносна търговия на полиeтиленови, пластмасови изделия

и стоки за еднократна употреба, които улесняват ежедневието.

В процеса на развитието ни, асортиментът от продукти и клиенти все повече се обогатява.

Разширявайки пазарния си дял, полагаме ежедневни усилия да предложим все по-добро качество,

по-добро обслужване и конкурентни цени за настоящите ни и бъдещи контрагенти.